-->

RestPDA

Bezdrátové řešení restaurace


Technické parametry

Přenosný terminál je svoji stavbou a příslušenstvím primárně určen pro provoz v restauračním provoze a lze jej použít zejména v rozsáhlejších a členitějších provozech, na zahrádkách apod. Komunikace s pokladnou probíhá tak, že po spuštění jsou do terminálu načteny "statické" informace jako parametry pro přihlášení číšníků, oddělení, PLU apod. a poté je již terminál schopen pracovat nezávisle na pokrytí. Pokud jste v dosahu pokrytí, vše probíhá průběžně, dostenete-li se mimo pokrytí, požadavky se řadí do fronty a jsou odeslány jakmile se opět přiblížíte do dosahu bezdrátové sítě. Stav jednotlivých účtů je synchronizován po každém odeslání objednávky či platby a také průběžně každých cca 40 vteřin.

Pro bezdrátovou komunikaci je použita "levná" bezdrátová síť v pásmu 802.11b/g, která je snadná a dostupná na instalaci a umožňuje pokrýt i členitý prostor bez vysokých nákladů na tuto infrastrukturu. Samotný terminál je vodotěsný a konstruovaný na pád z výšky 1,5 metrů. Od běžných PDA se liší robustním provedením, příslušenstvím a atypickým displejem. Na nabití je schopen pracovat 6-8 hodin, dobu lze prodloužit průběžným odkládáním do stojánku či použitím druhé baterie, která se může ve stojánku dobíjet nezávisle.

Z hlediska pokladních aplikací se jedná o systém otevřený, lze jej pomocí standardizovaného XML rozhraní propojit s jakoukoliv pokladní aplikací, jejíž autor bude na propojení mít zájem a bude schopen jej ve svém software realizovat. Řada aplikací je již propojena, informujte se u svého dodavatele pokladního vybavení či na našem obchodním oddělení. Z naší strany je terminál včetně software nabízen jako nedílný komplet, volitelnými periferiemi jsou přenosná tiskárna a náhradní baterie.